JAC TỔ CHỨC DU LỊCH CHO CB-CNV

Trong những năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên JAC Việt Nam chưa thể tổ chức cho toàn thể CB-CNV đi tham quan, nghỉ dưỡng. Xét…

Chức năng bình luận bị tắt ở JAC TỔ CHỨC DU LỊCH CHO CB-CNV

LỄ BÀN GIAO LÔ XE JAC A5 CHO CÔNG TY QB LOGI RENTAL

CÔNG TY TNHH QB LOGI RENTAL là Công ty có vốn 100% của Hàn Quốc. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: lưu giữ hàng hoá, cho thuê kho, vận…

Chức năng bình luận bị tắt ở LỄ BÀN GIAO LÔ XE JAC A5 CHO CÔNG TY QB LOGI RENTAL