Xe Bồn Hút JAC
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 4.380 x 1.840 x 1.770mm
Xe Ép Rác JAC
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 5.250 x 2.120 x 2.040
Xe 5 Chân Nâng Đầu JAC
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 9.700 x 2.360 x 2.150 mm
XE CẨU JAC N900
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 6.110 x 2.250 x 570
Xe Cứu Thương JAC Sunray
Giá: 083.623.6868
Thùng Xe: 5.995 × 2.098 × 2.645 mm