Xe Trường Lái JAC N350 – 3.5 Tấn
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 4.320 x 1.820 x 1.880
Xe Trường Lái JAC H360 – 3.5 Tấn
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 3.420 x 1.790 x 1.800
Xe tải JAC L250 – 2.5 Tấn
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 4.320 x 1.820 x 1.880
Xe tải JAC L240 – 2.4 TẤN
Giá: Liên hệ
Thùng Xe: 3.420 x 1.790 x 1.800