Xe ISUZU - JAC N200
GIÁ TỐT NHẤT
 • 120 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 1.99 Tấn
 • Thùng: 4.380 x 1.820 x 1.880
 • Động cơ: ISUZU - Nhật
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe ISUZU - JAC N250
GIÁ TỐT NHẤT
 • 120 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 2.4 Tấn
 • Thùng: 4.380 x 1.820 x 1.880
 • Động cơ: ISUZU - Nhật
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe ISUZU - JAC N350
GIÁ TỐT NHẤT
 • 120 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 3.45 Tấn
 • Thùng: 4.380 x 1.820 x 1.880
 • Động cơ: ISUZU - Nhật
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N200S - 1.9 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 120 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 1.99 Tấn
 • Thùng: 4.380 x 1.820 x 1.880
 • Động cơ: CUMMINS - Mỹ
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N350S - 3.5 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 120 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 3.5 Tấn
 • Thùng: 4.360 x 1.820 x 1.770
 • Động cơ: CUMMINS - Mỹ
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N350 Plus - 3.5 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 140 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 3.5 Tấn
 • Thùng: 5.250 x 2.120 x 2.000
 • Động cơ: DEV - Đức
 • Bảo hành: 05 Năm
XE JAC N500 - 4.99 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 140 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 4.99 Tấn
 • Thùng: 5.250 x 2.120 x 2.000
 • Động cơ: DEV - Đức
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N650 - 6.5 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 140 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 6.5 Tấn
 • Thùng: 5.250 x 2.120 x 2.040
 • Động cơ: DEV - Đức
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N700 - 7.35 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 140 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 7 Tấn
 • Thùng: 5.000 x 2.060 x 2.000
 • Động cơ: DEV - Đức
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N650 Plus - 6.5 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 170 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 6.5 Tấn
 • Thùng: 6.210 x 2.140 x 2.100
 • Động cơ: CUMMINS - Mỹ
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N800S - 8 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 190 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 8 Tấn
 • Thùng: 7.620 x 2.270 x 2.150
 • Động cơ: CUMMINS - Mỹ
 • Bảo hành: 05 Năm
Xe JAC N900S - 9 Tấn
GIÁ TỐT NHẤT
 • 190 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe tải 9 Tấn
 • Thùng:  7.000 x 2.270 x 2.150
 • Động cơ: CUMMINS - Mỹ
 • Bảo hành: 05 Năm