Xe JAC A5 4x2 Container
GIÁ TỐT NHẤT
 • 200 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe JAC thùng dài
 • Thùng: 10.000 x 2.360 x 2.350
 • Động cơ: YUCHAI - 200HP
Xe JAC A5 4x2 Thùng Kín
GIÁ TỐT NHẤT
 • 200 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe JAC thùng dài
 • Thùng: 9.500 x 2.360 x 2.350
 • Động cơ: YUCHAI - 200HP
Xe JAC A5 4x2 Thùng Bạt
GIÁ TỐT NHẤT
 • 200 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe JAC thùng dài
 • Thùng: 9.520 x 2.360 x 2.150
 • Động cơ: YUCHAI - 200HP
Xe JAC A5 4x2 Thùng Lửng
GIÁ TỐT NHẤT
 • 200 Triệu nhận xe
 • Phân khúc: Xe JAC thùng dài
 • Thùng: 9.520 x 2.360 x 650
 • Động cơ: YUCHAI - 200HP