Xe Tải 5 Chân JAC A5
Giá: Liên hệ.
Thùng Xe: 9.700 x 2.360 x 2.150 mm
Xe Tải 4 Chân JAC A5
Giá: Liên hệ.
Thùng Xe:  9.700 x 2.360 x 2.150 mm
Xe Tải JAC 3 Chân (6×2)
Giá: Liên hệ.
Thùng Xe: 9.700 x 2.360 x 2.150 mm
Xe đầu kéo JAC 2 cầu
Giá: Liên hệ.
Thùng Xe: 6.935 x 2.500 x 3.750 mm
XE  ĐẦU  KÉO JAC  1 CẦU
Giá: Liên hệ.
Thùng Xe: 5.880 x 2.500 x 3.070 mm