Xe tải JAC N900 – 9 tấn
Giá: 670.000.000 ₫
Thùng Xe: 7.000 x 2.280 x 2.150 mm
Xe tải JAC N800 – 8 tấn
Giá: 670.000.000 ₫
Thùng Xe: 7.630 x 2.280 x 2.150 mm
Xe Tải JAC N650 Plus – 6.5 Tấn
Giá: 605.000.000 ₫
Thùng Xe: 6.200 x 2.140 x 2.100 mm
Xe Tải JAC N680 – 6.5 Tấn
Giá: 560.000.000 ₫
Thùng Xe: 6.210 x 2.130 x 2.100 mm
Xe Tải JAC N700 – 7.35 Tấn
Giá: 505.000.000 ₫
Thùng Xe: 5.000 x 2.060 x 2.000 mm
Xe Tải JAC N650 – 6.5 Tấn
Giá: 500.000.000 ₫
Thùng Xe: 5.250 x 2.120 x 2.040 mm
XE TẢI JAC N500 – 4.99 TẤN
Giá: 496.000.000 ₫
Thùng Xe: 5.250 x 2.120 x 2.000 mm
Xe tải JAC N350 Plus – 3.5 Tấn
Giá: 494.000.000 ₫
Thùng Xe: 5.250 x 2.120 x 2.000 mm
Xe Tải JAC N350S – 3.5 tấn
Giá: 410.000.000 ₫
Thùng Xe: 4.380 x 1.840 x 1.770mm
Xe Tải JAC N200S – 1.99 TẤN
Giá: 410.000.000 ₫
Thùng Xe: 4.380 x 1.820 x 1.880mm