Xe Tải JAC A5 Thùng Container – 8.3 Tấn
Giá: 915.000.000 ₫
Thùng Xe: 9.500 x 2.400 x 2.350 mm
Xe Tải JAC A5 Thùng Kín – 8.4 Tấn
Giá: 905.000.000 ₫
Thùng Xe: 9.500 x 2.360 x 2.350mm
Xe tải JAC A5 Thùng Mui Bạt – 9 Tấn
Giá: 885.000.000 ₫
Thùng Xe: 9.600 x 2360 x 2.150mm
Xe tải JAC A5 Thùng Lửng – 9.2 Tấn
Giá: 865.000.000 ₫
Thùng Xe: 8.220 x 2360 x 650mm